Tygodnie testamentowe organizowane są od wielu lat, w wielu miejscach na świecie. Za granicą noszą najczęściej nazwę „Include a charity week” (czyli tydzień uwzględniania organizacji charytatywnych), ponieważ celem wydarzenia jest nie tylko zachęcenie społeczeństwa do pisania testamentów, ale również pamiętania w nich o organizacjach pozarządowych, które działają w dużej mierze dzięki wsparciu zwykłych ludzi. W Polsce uwzględnianie fundacji i stowarzyszeń w testamentach nadal należy do rzadkości, co wynika w głównej mierze z faktu, że w naszym kraju w ogóle mało sporządza się tych dokumentów. Na słowo testament reagujemy raczej negatywnie, albo przynajmniej z dużą rezerwą i najczęściej twierdzimy, że zabierzemy się za ten temat w przyszłości. Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów to czas, w którym szczególnie zachęcamy wszystkich, bez względu na wiek, zawód, sytuację majątkową i rodzinną, aby zatrzymali się na chwilę i zadali sobie pytanie: co stałoby się z tym, co posiadam, gdyby nagle mnie zabrakło. W tym tygodniu działamy mówiąc o testamentach w radiu, w telewizji, w gazetach, na portalach internetowych oraz w trakcie darmowych wykładów testamentowych, które odbędą się w kilku polskich miastach. Możecie również zadzwonić na naszą infolinię, pod którą codziennie dyżurują prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym.